FIKK PENGER: F.v: Beate Einen (glassblåser og designer), Anita Vindenes fra Bak Scenen, Line Lie (Stolte strila) og Annette Lilletvedt fra 24-7 Senteret.

SPV/VNR-fondet 2016: Disse fikk støtte

edit today

Årets midler fra SPV/VNR-fondet gikk i år til fire av ti søkere:

  • 24-7 Senteret
  • Beate Einen – glassblåser og designer
  • Stolte strila
  • Bak Scenen

Gründerne ble tildelt 50 000 kroner i støtte under Maitreffet på CCB, tirsdag 10. mai.

Vest Næringsråd har påtatt seg oppgaven med å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling. Bedrifter som er etablert/under etablering i Fjell, Sund og Øygarden kan søke om midler, samt prosjekter relatert til regionen.

Konserndirektør Bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, delte ut pris til to av de fire flinke gründerene. Her mottar Annette Lilletvedt pris for 24-7 Senteret.

Konserndirektør Bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, delte ut pris til to av de fire flinke gründerne. Her mottar Annette Lilletvedt pris for 24-7 Senteret.

24-7 Senteret

– et døgnkontinuerlig lavterskelsenter for risikoutsatt ungdom

Målgruppen for prosjektet er risikoutsatt ungdom i alderen 15-23. Risikoutsatt ungdom med innvandrerbakgrunn vil ha førsteprioritet i prosjektet.

Nye studier viser at hver fjerde elev dropper ut av ungdomsskoler og videregående skoler i regionen vår, noe som raskt ekskluderer disse ungdommene fra det ordinære arbeidsmarkedet.

Prosjektet har som målsetting å kunne tilby hovedaktiviteter som alternativ skolehverdag for dropouts og tilrettelagt fritid for ungdom som faller utenfor ordinære fritidsaktiviteter. Prosjektet vil således følge opp ungdom både i forhold til hjem, skole/arbeid og fritid. Målsettingen er å redusere uønskede hendelser innen dropout, generell adferdsproblematikk, rus og kriminalitet med 50 prosent.

Prosjektet er nyskapende først og fremst fordi det på sikt vil være et døgnkontinuerlig omsorgstilbud for ungdom i faresonen og fordi en vil tilrettelegge for et rekrutterings, – utrustnings- og koordineringssenter for frivillige. 24-7 vil kunne være et ressurssenter som server Basecamp på Sartor senter.

Prosjektet tilfredsstiller fondets kriterier.

24-7 SENTERET  v/Annette Lilletvedt tildeles kr 50.000 i støtte fra Sparebanken Vest – VNR fondet!

 

Annette Lilletvedt fra 24/7 Senteret fikk 50.000 kroner i støtte fra SPV/VNR-fondet.

Annette Lilletvedt fra 24/7 Senteret fikk 50.000 kroner i støtte fra SPV/VNR-fondet.

Beate Einen – glassblåser og designer

Glassblåser og designer Beate Einen fra Sotra har sin utdannelse fra Kosta Boda glassblåserskole i Skandinavias «glasshovedstad» i Småland i Sverige (også kalt Glasriket) og har designutdannelse fra UK. Med fokus på form og design skaper hun alt fra bruksgjenstander til skulpturelle arbeider. På denne måten beveger hun seg i grenselandet mellom design, kunst og håndtverk. I år har hun mottatt Statens kunstnerstipend.

Arbeidene hennes har vært vist ved en lang rekke internasjonale utstillinger og designmesser verden over og finnes i samlinger ved en rekke kunstindustrimuseer, i ambassader og i Europarådet. Hun utvikler nå en ny portefølje med arbeider innen glassmosaikk og belysningsskulpturer.

I tillegg satser grunderen på å utvikle produkter for bedriftsmarkedet for utsmykning av bedrifter og offentlige/kommunale bygg. Disse produktene vil bli utviklet i et nytt verksted med smelteovn i tilknytning til hjemmet.

Prosjektet tilfredsstiller fondets kriterier. Vi vil spesielt trekke fram eksport og internasjonalisering og profilering av regionen.

BEATE EINEN tildeles kr 50.000 i støtte fra Sparebanken Vest – VNR fondet!

 

Glassblåser og designer Beate Einen ble tildelt 50.000 kroner i støtte fra SPV/VNR-fondet.

Glassblåser og designer Beate Einen ble tildelt 50.000 kroner i støtte fra SPV/VNR-fondet.

Stolte strila

– med lidenskap for kortreist mat

Stolte Strila er en nystartet gründerbedrift etablert av to barndomsvenniner som fokuserer på produksjon av kortreist mat og drikkevarer som kan linkes til lokalsamfunnet vårt – det være seg tradisjonsrike oppskrifter og lokale småaktører på råvarer. Stolte Strila vil bidra til at alle småaktører i regionen lettere skal kunne profilere sine produkter.

Produktideene står i kø og den første «storslageren» – Lie-Lefsa er et faktum. Dette tradisjonsproduktet er basert på oppskrifter som var svært populære i gamledager. Lie-Lefsa kjøpes i dag av matbutikker- og kjeder, hoteller, restauranter, kulturarrangement, kommunal sektor og ikke minst privatpersoner.

Det skal investeres i ny «kjevlemaskin» som vil avlaste medarbeiderne veldig.

Stolte Strila ønsker et tett samarbeid med kommunene her ute i havet og samarbeider tett med NAV med utplassering av arbeidsledige, uføre, innvandrere og ikke minst pensjonister. Pensjonistene sikrer jevn tilgang på historier om tradisjoner og livet som Stril. Det er en selvfølge å ta i mot mennesker under utdanning som trenger utplassering fra skole.

Prosjektet tilfredsstiller fondets kriterier.

STOLTE STRILA v/Line Lie tildeles kr 50.000 i støtte fra Sparebanken Vest – VNR fondet!

Line Lie fra Stolte Strila fikk 50.000 kroner i støtte.

Line Lie fra Stolte Strila fikk 50.000 kroner i støtte.

Bak Scenen

ny improvisasjons- og teaterscene på Straume

BAK Scenen er en nystartet organisasjon med utspring i improvisasjonsmiljøet i Sotra Teaterlag. Visjonen er å ha ukentlige forestillinger hvor improvisasjonsforestillinger vil være i fokus. I Norge finnes i dag kun én improvisasjonsscene og denne ligger i Oslo. En tar sikte på at Sotra Kystby skal være basen for improvisasjonsmiljøet på Vestlandet.

En vil også tilby forestillinger innenfor andre sjangre som revy, cabaret, kor, konserter, stand-up og andre forestillinger som passer inn i konseptet. Bakscenen vil kunne romme totalt 200 publikummere og kan også tilby sitt publikum en liten bar/kafe.

En tar i tillegg sikte på å kunne bidra aktivt med kurs og forestillinger rettet mot barn og unge i samarbeid med ungdomsklubbene i regionen.

Aktørene i organisasjonen driver på ideelt grunnlag og de første årene vil driften være dugnadsbasert. På sikt er målsettingen flere arbeidplasser i lønnet arbeid.

Prosjektet tilfredsstiller fondets kriterier.

BAK SCENEN v/Anita Vindenes tildeles kr 50.000 i støtte fra Sparebanken Vest – VNR fondet!

Anita Vindenes fra Bak Scenen ble tildelt 50.000 kroner fra fondet.

Anita Vindenes fra Bak Scenen ble tildelt 50.000 kroner fra fondet.

Les også

Meny