VIKTIG KONTRAKT: Fra høyre: Ingrid B. Namdal. innkjøpsleder Fjord1 AS, Audun Hellesøy, salgs- og markedsdirektør Sontum. Ingvild Johannesen, leder Maritimt Sontum. Foto: Sontum

Stor ferjekontrakt for Sontum

edit today

Sontum Fire & Safety AS (Sontum) har blitt tildelt rammeavtale med ferjeselskapet Fjord1.

Avtalen har en varighet på 2 år samt opsjoner på til sammen 3 år. Kontrakten omfatter 64 fartøyer og det som kommer av nye fartøyer fremover, melder Sontum i en pressemelding.

Denne avtalen vil sikre arbeidsplasser på Ågotnes, og vil på sikt kunne bidra til nyansettelser i Sontum.

− Vi er stolte og beæret over at Fjord1 velger Sontum som samarbeidspartner på denne kontrakten. Kontrakten har stor betydning for oss og videre motivasjon i vår maritime satsning. Vi skal bevise Fjord1 tilliten verdig og levere kostnadseffektive løsninger på en sikker og effektiv måte for vår nye kunde,  sier Audun Hellesøy, salgs og markedsdirektør i Sontum.

Styrker Sontum

Avtalen innebærer service, vedlikehold, modifikasjoner og testing av aktivt brannbeskyttelsesutstyr, samt leveranser av et vidt spekter av utstyr innen teknisk sikkerhet.

Arbeidet vil bli ledet fra Sontum sitt hovedkontor på Ågotnes utenfor Bergen. Sontums kontorer i Stavanger og Sandnessjøen vil også bli sterkt involvert i leveranser/tjenester i forbindelse med rammeavtalen.

−  Denne kontrakten understreker Sontum sin posisjon som den markedsledende aktøren innen vedlikehold av branntekniske systemer i det maritime markedet. Avtalen vil sammen med selskapets øvrige rammeavtaler legge et solid grunnlag vedrørende belastning i årene fremover, sier Hellesøy.

Fakta om Sontum

Sontum er en del av Align-konsernet, som gjennom sine fem selskaper er en stor leverandør av løsninger og produkter innen teknisk sikkerhet til den internasjonale olje- og gass-industrien.

Align-konsernet leverer:

  • pumpesystemer
  • branntekniske-systemer
  • brann og gass-systemer
  • FEED/modifikasjonsløsninger innenfor teknisk sikkerhet gjennom sine datterselskaper.

Les også

Meny