Utfordrer næringslivet – redd liv!

edit today

Sartor Storsenter kaster seg igjen inn i kampen mot kreft. Totalt 172.000 kroner ble samlet inn i løpet av de to ukene aksjonen Krafttak mot kreft pågikk i fjor. Vel halvparten, 106.000 kroner, ble gitt av lokalt næringsliv. Nå skal suksessen gjentas – i samarbeid med Vest Næringsråd. – Målet er at vi skal klare å samle inn tilsvarende beløp som i fjor. Dette var så vellykket at vi har lyst til å gjenta aksjonen. Vi opplevde stor giverglede fra bedriftene, sier markedssjef Hans Jarle Einarsen på Sartor Storsenter. Aksjonen starter mandag 5. mars, og avsluttes med en stor markering lørdag 17.mars. Bidragsyterne vil bli profilert på Sartor Storsenter, i Sartoravisen og gjennom annonser i VestNytt. Vekket stort engasjement – Bedriftene utfordret hverandre og alle ønsket å bidra i fjor, vi håper vi klarer å vekke det samme engasjementet i år, sier markedssjefen. Pengene som samles inn gjennom aksjonen går til forskning på de kreftformene med høyest dødelighet. Statistikken viser at forskning nytter, i dag overlever 2 av 3 kreftrammede, mens det for 50 år siden kun var 1 av 3 som overlevde. Sjansen for å overleve er i dag 50 prosent større. – Selv om vi vanligvis er restriktive med hva vi involverer oss i, er denne innsamlingsaksjonen så viktig at vi ønsker å bidra. «Alle» kjenner noen som har eller har hatt kreft, derfor er det noe som berører mange, sier Einarsen. Norgesrekordforsøk Den 17. mars er det siste innspurt for aksjonen, som avsluttes med moteshow der barn fra Treffpunkt er modeller, en minikonsertet og et norgesrekordforsøk. Russen på Sotra Vidaregåande Skule vil forsøke å samle sammen nok folk til å lage norges lengste lenke av mennesker. Aksjonen markeres ellers på ulike måter i butikkene, og gjennom bøsseinnsamling. – Sartor sin innsats for vår årlige bøsseaksjon Krafttak mot kreft er helt unik. Senteret bruker langt mer tid og ressurser på aksjonen enn hva vi forventer, og viser dessuten et personlig engasjement for kreftsaken, sier Ingeborg Ulstein, Aksjonsleder Krafttak mot kreft, seksjon vest, til Sartoravisen. Les også: Utfordrer bedriftene i kampen mot kreft

Les også

Meny