- Det er ikke rekrutteringen som er problemet, det er mangelen på studieplasser, sa masterstudent Daniel Eliassen. Foto: vnr.no

Vestlandet taper ingeniør-kampen

edit today

Hvordan vinne kampen om talentene? Det er spørsmålet som ble belyst av en rekke foredragsholdere under Næringskonferansen i Vest torsdag, som ble arrangert av Vest Næringsråd og Gode Sirklar, i samarbeid med Askøy Næringslivsforening, Askøy kommune og Business Region Bergen. Rektor Ole Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen (HiB) presenterte tall som langt på vei bekrefter at Vestlandsbedriftene taper kampen om ingeniørkompetansen.

Taper kampen

I Midt-Norge bor det 12,6 ingeniører per 1000 innbyggere – tre ganger så mange som på Vestlandet. Oslo og Akershus er den nest mest populære regionen for ingeniører. Ikke noe annet sted i landet er det så mange innbyggere mellom hver ingeniør, som på Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre & Romsdal). Mens det i Hordaland kun er 5,2 ingeniører blant 1000 innbyggere, er det 10,6 – mer enn dobbelt så mange i Rogaland. – Vi må slutte å snakke om køen og heller snakke om det som er positivt med regionen, sa Fjell-Ordfører Eli Å. Berland.

Mangler lærerkrefter

– Det er ikke rekrutteringen som er problemet. Bachelorstudiet i undervannsteknologi på Straume er landets mest populære – flere studieplasser er løsningen, påpekte masterstudent Daniel Eliassen, som var en av foredragsholderne. – Vår hovedutfordring er rekruttering av faglig personell. Masterutdanningen krever høy kompetanse og forskning. Det er for liten tilgang på lærerkrefter og for lite kompetanseoverføring fra bedriftene, sa Søgnen, som etterlyste bedre samhandling mellom HiB, Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole (NHH). Høgskolerektoren mener også at det er for lite samarbeid om kompetanse og rekruttering mellom forskningsinstituttene i Bergen.

Tett på kommunen

Rekordmange 360 ingeniører fullførte bachelorutdanning ved HiB i fjor. Framo Engineering/Schlumberger på Horsøy trenger alene opp mot 300 ingeniører i år. Det sa Viseadministrerende Direktør, Subsea, Atle Ingebrigtsen. – Vi har etablert et eget kontor på Østlandet som jobber med rekruttering. Vi bruker sosiale medier, nett og aviser for å komme i kontakt med søkere, og har egne arrangementer på HiB og UiB, sa Ingebrigtsen og delte sine rekrutteringstips. Askøy-Ordfører Siv Høgtun kunne fortelle at kommunen har hatt 70 ungdomsskolelærere på fagdag hos Framo, og at kommunen har felles lunsjmøter og andre arrangementer sammen med næringslivet. – Grunnskolen er grunnfjellet i rekrutteringen, men når skal vi gjøre elevene oppmerksomme på at de skal bli subseaingeniører? Det er viktig å definere langsiktige behov sammen med næringslivet og ha en samhandling om gode undervisningsopplegg og læreprosesser, sa prosjektleder Sverre Konrad Nilsen i Gode Sirklar, som skal i gang med å revitalisere «Praksisnær Undervisning» i Fjell Kommune.

Utenlandsk drahjelp fra Nav

I samarbeid med Nav EURES Hordaland, henter Aker Solutions MMO ingeniører fra Portugal. – Vi ble utfordret av Nav EURES til å delta på en messe i Portugal, og fikk veldig god oppfølging både før, under og etter messen. Ingeniørene som vi rekrutterte har vært hos oss i ett år, og vi er veldig fornøyde med dem, sa HR-rådgiver Morten Krebs. – Vi kjenner arbeidsmarkedet i Europa. Det er 10.000 ledige ingeniører i Portugal, men kampen om kompetansen er også en kamp mellom landene, og Norge må være mer synlig. Norge er et attraktivt arbeidsmarked, så spørsmålet er hvor langt bedriftene er villige til å strekke seg når det gjelder kravet om språk. Språk kan læres, påpekte Rådgiver Stig Løland, NAV EURES Hordaland.

– Lærlinger løser rekrutteringen!

Fjell Technology Group presenterte sin nye organisasjonsform, for å bygge et attraktivt ingeniørfag-miljø i bedriften. Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes Haugland oppfordret bedriftene til å opprette flere læreplasser, mens Harold Sletten, Markedsdirektør i Bergens Tidende og Leder for ressursgruppe Handel i Bergen Næringsråd, understreket viktigheten av å legge til rette for handel som grunnlag for øvrig næringsliv. Daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett snakket om at det må til en omdømme-endring for å løse fremtidige rekrutteringsproblemer i marin næring. Se bildene fra Næringskonferansen i Vest!  

Les også

Meny