Vil bygge teknologipark

edit today

– Dette er foreløpig bare på ide- og skissestadiet. Her ser vi for oss alt fra eksisterende kunder som ønsker nye og bedre fasiliteter, til nye kunder som ønsker å etablere seg på Ågotnes, sier administrerende direktør Kurt Rune Andreassen i CCB til vnr.no.

Kontor- og teknologipark

CCB understreker at alt er åpent med tanke på omfang, utforming og hvilke aktører som til slutt vil etablere seg, men tomtens beliggenhet gjør det lett å tenke i retning av en attraktiv kontor- og teknologipark.

– Vi ønsker å styrke subseamiljøet. Vi merker en økende interesse for å etablere seg på basen, spesielt fra subseabedrifter. Det vil være hensiktsmessig å bruke disse arealene til teknologiutvikling- og kontorvirksomhet, skjermet for det operative på kaien, sier eiendomssjef Jan Dagfinn Lund.

Først vei

Tomten er allerede regulert for industriformål og er kjøpt fra kommunen. En reguleringsprosess er så vidt kommet i gang. Ågotnes Næringspark AS, eid av CCB og Liegruppen, står bak reguleringsplanen. Normal saksbehandlingstid er 1-2 år.

– Vi må ha på plass en skikkelig veiløsning først, men det er viktig for kommunen å tilrettelegge for videre vekst på Ågotnes, sier plan- og utbyggingssjef Berit Karin Rystad i Fjell kommune.

Les også: Køkrise på Ågotnes – bruker 40 min på 1 km

– I kommunedelplanen både for Ågotnes og for fylkesvei 551 er det foreslått en rundkjøring, som vi nå ønsker å detaljregulere, sier hun og legger til at saken vil komme opp på den politiske agendaen i mars.

De trafikale utfordringene er store i rushtidene og køene forplanter seg i hele Ågotnes-området. Bedriftene i klyngen jobber kontinuerlig med å finne løsninger som minimerer trafikken. Et effektivt tiltak har vært et samarbeid mellom Aker Solutions og FMC Technologies om felles buss til og fra Bergen morgen og ettermiddag.

Les også

Meny