Per Erik Berger i CoreAll. Foto: vnr.no

Vil revolusjonere oljeboringen

edit today

Med etablererstipend fra Innovasjon Norge og midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet skal CoreAll i gang med en konseptstudie for oppfinnelsen, som er en aldri så liten boreteknologisk revolusjon. – En vanlig aktivitet under leteboring er å ta ut kjerneprøver fra reservoaret for analyse. Intelligent Coring System gjør det mulig å kapsle inn kjernen før du tar den opp, og hindrer at fluider blir borte på vei opp fra havbunnen, noe som gir geologene et bedre analysegrunnlag og dermed riktigere informasjon om reservoaret. Den gjør det også mulig å foreta målinger underveis, i motsetning til med dagens teknologi, forteller Per Erik Berger, daglig leder i nystartede CoreAll. Ifølge Berger vil man kunne spare 2-10 dager per letebrønn med Intelligent Coring System, som gjør det mulig å bore og kjerne med samme utstyr. Dette avhenger av reservoarets dybde og antall kjerner som skal hentes ut.

Lundin: – et unikt konsept

– Det er et helt unikt konsept og hvis det er realiserbart vil det ha en stor betydning for datainnsamling i alle brønner. Vi vil på en enklere og billigere måte kunne få kjernedata der vi ønsker det, sier Anita Hansen, prosjektansvarlig i Lundin Petroleum. – Vi hadde ideen og kunne ikke la være å gjøre noe med det. Norge er langt fremme når det gjelder teknologisk nyskaping innenfor oljeboreindustrien, spesielt innen subsea og plattformer/boreutstyr, men når det gjelder nedihullsboreteknologi er det liten utvikling. Vår oppfinnelse representerer større innovasjon enn vi har sett på ti år innenfor denne nisjen, mener Berger. Han har 27 år bak seg i petroleumsindustrien, deriblant 20 år i oljeservicebedriften Baker Hughes. Sammen med en tidligere kollega i Stavanger har han utviklet Intelligent Coring System til bruk innen boring av lete- og avgrensningsbrønner, og i sommer søkte de om patent. Interessen har vært over all forventning, ifølge Berger. De har fått oljeselskapet Lundin, også kalt «leteekspertene» etter gigantfunnet på Johan Sverdrup, med som nøkkelpartner.

Jakter sponsorer

– Med dette prosjektet ønsker vi å effektivisere og optimalisere datainnsamlingen/kjerningen. Kjernedata er den viktigste informasjonen vi får fra en letebrønn, det har ingen hensikt å bore en letebrønn for å komme til bunnen og sitte igjen uten data. Da vil man kunne feiltolke logger og ende opp med å miste kommersielle felt og masse geologisk informasjon, sier Hansen. CoreAll er i ferd med å inngå avtale med en annen nøkkelpartner, og er i dialog med tre andre mulige sponsorer. Tanken er at sponsorene skal delta aktivt underveis og få mulighet til å påvirke det videre arbeidet med teknologien. Men først må patenten på plass. – Vi mener at det er viktig å få med kundene så tidlig som mulig. Neste fase blir utvikling og testing av en prototype, noe som henger sammen med kapital og personalressurser. Vi er avhengig av eksterne bidragsytere, sier Berger.

Anerkjennelse

CoreAll har søkt om midler fra Norges Forskningsråd, søknaden er under behandling. – Vi er svært takknemlige for den pengestøtten vi har fått, det betyr mye å få en slik anerkjennelse og et signaler om at flere synes dette er spennende. Berger jobber til daglig i APITeq (Action Photo International) på Straume, som har ti ansatte. APITeq tilbyr visualiseringsverktøy for oljeplattformer og ble etablert av Berger og Anne-Jorunn Kleven i 2005.  

Les også

Meny