VNR sponser Periferi Ung.

VNR lanserer Ung-profil

edit today

VNR Ung er en ny satsing rettet mot studenter og fremtidige arbeidstakere i regionen. – Ungdom er viktig, ungdom er fremtiden i næringslivet. VNR driver et utstrakt ungdomsrettet arbeid, dette samler vi nå under en felles fane. Vi ønsker at VNR Ung skal være en brobygger mellom studenter, utdanningsinstitusjoner og næringsliv, sier VNR-leder Per C. Aarsand. En ny Facebook-side for VNR Ung som lanseres i forbindelse med Næringslivsdagen i Sund i morgen, skal være en plattform for nettopp denne kontakten. – Sosiale medier er viktige kanaler for å nå ungdom. Via Facebook når vi ungdom på deres premisser, legger VNR-lederen til.

På ungdommens premisser

På den nye Facebook-siden vil ungdom og andre kunne finne informasjon om VNRs ungdomsrettede tiltak, se bilder fra VNR-arrangementer der ungdom deltar og knytte bekjentskaper som kan være nyttige når de skal ut i arbeidslivet. Her vil man også finne mye relevant informasjon om utdanningstilbud og jobbmuligheter, kulturtilbud og mye annet.

Sponser ungdomstiltak

At Vest Næringsråd velger å sponse ungdomstiltak som Periferi Ung, utdanningsprosjekter og andre ungdomsrettede tiltak er ikke tilfeldig. – For å sikre fremtidig rekruttering må vi skape bolyst i regionen og sørge for at utdanningstilbudene lokalt er i tråd med behovene i næringslivet. Det er også viktig å profilere vårt mangfoldige næringsliv og synliggjøre hvilke jobb- og karrieremuligheter som finnes i Fjell, Sund og Øygarden, sier Aarsand. Eksempler på ungdomsrettede tiltak som VNR er engasjert i:

  • Periferi Ung: VNR er hovedsponsor for ungdomsscenen Periferi Ung, som hvert år gir musikalsk Sund-ungdom mulighet til å bli sett og hørt på Periferifestivalen. Vi mener at kultur er viktig for trivsel og bolyst, noe som vil komme lokalt næringsliv til gode.
  • Kompetansenettverk Vest: Er et forum som blant annet jobber for å etablere et nytt logistikkfag på Sotra Vidaregåande Skule. Bakgrunnen er et stort behov for fagarbeidere. Vil også etablere et integrert bachelorstudium i ingeniørfag, spesielt rettet mot elevene ved Teknologilinjen. Flere praksisplasser i bedriftene og tiltak for å gjøre byggfagene og helsefagene mer attraktive og slik få flere ungdommer til å velge yrkesutdanning, er andre saker nettverket vil jobbe med. VNR har en tett og god dialog med Sotra Vidaregåande Skule, og dette er bare ett av prosjektene som vi samarbeider om.
  • Kokkeutdanning i Bosnia: Sammen med Sund kommune har VNR gått i bresjen for å få kokkeutdanning i Konjic i Bosnia Hercegovina, en restaurant- og matfaglinje på nasjonalt nivå. Utdanningen er lagt opp etter modell fra Sotra Vidaregåande Skule og faglærer Eva Danielsen er sterkt involvert i arbeidet med å bygge opp et skolekjøkken. Målet er å etablere en kafe i tilknytning til kjøkkenet, og på den måten sikre arbeidsplasser for de nyutdannede kokkene.

Les også

Meny