VNR og Kysteventyret flytter inn i nytt kontorfellesskap i Sartorgården. Prosjektleder Line Steinsland Mosnes i Kysteventyret og VNR-leder Per C. Aarsand. Foto: VNR.no

VNR og Kysteventyret blir samboere

edit today

Vest Næringsråd er ikke lenger å finne i Straume Teknologisenter, hvor administrasjonen har holdt til de senere årene. Det nye kontoret til VNR i 2. etasje (over Meny) på nordsiden av Sartorgården vil være operativt fra 1. august – i kontorlandskap med reiselivssatsingen Kysteventyret. – Dette er et avgjørende skritt i en offensiv reiselivssatsing. Det vil gi oss en god lokalisering, tett på byutviklingen. Vi har fra før et veldig godt samarbeid både med Vest Næringsråd og Sartor Storsenter. Jeg ser bare fordeler med dette, sier prosjektleder Line Steinsland Mosnes i Kysteventyret til VNR.no.

– Naturlig med samlokalisering

Reiselivsarbeidet er initiert av næringsutviklingsselskapet Gode Sirklar og Vest Næringsråd, og målet er at Kysteventyret på sikt skal inngå i en reiselivsgruppe under VNR-paraplyen. – Vi har et utstrakt samarbeid og det var derfor naturlig å se på mulighetene for en samlokalisering, sier VNR-leder Per C. Aarsand. Mange av bedriftene knyttet til reiseliv- og kulturnæring i regionen er medlemmer i VNR. Fremleieavtalen med Gode Sirklar gjelder foreløpig kun for ett år. Årsaken er at Kysteventyrets form og innhold fortsatt ikke er klarlagt. I løpet av det neste året skal det jobbes frem en driftsmodell for Kysteventyret som destinasjonsselskap, i tett samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og nøkkelaktører som Bergen Reiselivslag. Regjeringen ønsker mer samarbeid og større destinasjonsselskaper.

Flere skal med i Kysteventyret

– Det ligger i kortene at Kysteventyret skal ta en rolle når det gjelder kysttemaet, og bidra til utvikling av kystturismen på vegne av flere kystkommuner enn Fjell, Sund og Øygarden. Det bekrefter en rekke signaler, deriblant øknomisk støtte, fra Hordaland Fylkeskommune, opplyser Steinsland Mosnes. Kysteventyret jobber med å mobilisere næringen til å delta på en workshop som skal foregå etter sommeren. Nøkkelaktører, samt Bergen Reiselivslag og politisk ledelse i Fjell, Sund og Øygarden vil bli invitert. Formålet er å finne gode løsninger på hvordan Kysteventyret skal posisjonere seg i en større organisering i fylket. Her vil Gode Sirklar være i forkant.    

Les også

Meny