CCB har planer om store investeringer i 2012. - Det stiller enda større krav til HMS-arbeidet, sier administrerende direktør Kurt Andreassen.

VNR planlegger stor HMS-konferanse i mars

edit today

Arrangementet vil bli gjennomført i samarbeid med Coast Center Base, som i en årrekke har arrangert HMS-samlinger for sine leietakere på basen. Her har felles utfordringer knyttet til HMS-arbeid blitt tatt opp, gjennom et faglig fokus. – Tanken er at konferansen skal etableres som et felles HMS-forum for alle VNRs medlemmer. Vi har tidligere hatt et slikt forum i VNR, og ønsker nå å gjenoppta dette, sier Aarsand. VNR har mottatt flere henvendelser fra medlemsbedrifter som etterspør et slikt tilbud. – Vi vet at behovet for et HMS-forum er der, legger han til.

Vekst og sikkerhet i samme takt

Prosjektaktiviteten til CCB er høyere enn i 2009, som var et rekordår. Selskapet står overfor store økonomiske investeringer i året som kommer. – Veksten og utviklingen stiller enda større krav til sikkerhet, sa administrerende direktør Kurt Andreassen under en HMS-samling på CCB i november. Ikke i noe annet land i verden stilles det så strenge krav til HMS, som i Norge. For å overleve i markedet er det helt avgjørende at en bedrift oppfyller sikkerhetskravene, fordi det er et krav fra de store aktørene, påpeker HMS-leder Pål Stian Samuelsson i CCB. – Bedrifter som tar HMS på alvor oppnår bedre resultater over tid. Man har mindre sykefravær og færre skader. Noen bedrifter stiller attpåtil interne krav som er vel så strenge som de myndighetspålagte kravene, sier han til vnr.no.

Ikke bare for HMS-folk

Samuelsson legger til at HMS blir mer og mer aktuelt, og at M-en har fått mer fokus det siste tiåret. Å hindre forurensing av ytre miljø er høyaktuelt. – Det er viktig å understreke at denne HMS-konferansen ikke skal være kun for HMS-folk, til syvende og sist er det de ansvarlige i bedriften som må ta ansvar for HMS-arbeidet. Vi vil ta sikte på at innholdet skal være fengende for alle – HMS-arbeid trenger ikke å være kjedelig, sier han. På listen over foredragsholdere som har belyst HMS for leietakerne til CCB finner man alt fra flygere og piloter, til politi og plattformsjefer.

Les også

Meny