Aarebrot tegnet et krisescenario for Fjell

edit today

Tema for seminaret var «Menneske & Miljø», og er det andre seminaret i rekken om utviklingen av Straume som sentrum og kystby. Vest Næringsråd arrangerer seminarene, på oppdrag for Fjell kommune. Formålet er å drøfte hvilket innhold kystbyen skal ha. Les også: Byutvikling på Straume – historisk vedtak Frank Aarebrot var invitert for å snakke om resultatene av en undersøkelse som er gjennomført av Respons Analyse for kommunen. Innbygger- og flyttemotivundersøkelsen viser blant annet at det er barnefamilier som flytter til kommunen, og at folk uten barn flytter ut.

Flertallet er tilflyttere

Hele 60 prosent oppgir at de ikke er født i Fjell. Aarebrot påpekte at drømmen om egen tomt og enebolig er i ferd med å bli svært dyr for tilflytterne, og svekker attraktiviteten til kommunen. – Fjell er sårbar for negative forandringer, med den boligstrukturen dere har, sa Aarebrot og henviste til den økonomiske krisen i Europa. Han snakket om «Sola-effekten», som tvang boligeierne til å selge med store tap på 1980-tallet. Behovet for en mer nyansert struktur med boliger for alle målgrupper, var et tema hos flere av foredragsholderne. Behovet for å skape flere møteplasser, og øke aktiviteten også etter kjøpesenterets stengetid var et annet tema.

Mer uteliv

– Å skape et sentrum med aktivitet kun på dagtid er et feilspor, sa plansjef Marit Rødseth i Hordaland fylkeskommune. – Dere kan aldri konkurrere med Bergen på natteliv, men det er mulig dere burde gjøre noe for å skape et ettermiddagsliv – et tilbud til innbyggerne mellom kl 18 og 23, sa Aarebrot, som samtidig benyttet anledningen til å kritisere dagens kollektivtilbud med begrepet «rutetabelltyranniet». Rødseth understreket blant annet viktigheten av å skape en bedre balanse mellom arbeidsplasser og boliger, for å begrense pendlingen. Videre vektla hun betydningen av å skape et åpent, oversiktlig og inviterende sentrum. – Folk og aktivitet over alt er kriminalitetsforebyggende og gir trygghet, sa hun og henviste til voldtektsbølgen i hovedstaden.

Snobbestrøket Ågotnes

Aarebrot advarte mot det han mener kan være en utvikling i retning mot sosiogeografiske forskjeller og «bydelsproblematikk» i kommunen. – Ser vi på hvor innbyggerne med høyest inntekt bor, ser vi at nordre Fjell er i ferd med å bli et «Fana». – Vi vet at vi har et ensidig tilbud på boligmarkedet, og at vi har et potensial for flere typer arbeidsplasser. Vi trenger flere baller å spille på for å gjøre Fjell-samfunnet mer robust, sier plan- og utbyggingssjef Willy Sørensen til vnr.no. Også Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd, mener at seminarene gir viktige signaler om hvilken vei en bør gå i utviklingen av et bysentrum. – Det er tydelig at seminarene har sin misjon, sier han.

Les også

Meny