NYTT NAVN: Neste år skifter GCE Subsea navn. Her står Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology, sammen med Gert Chr. Strindberg (Fabtech) Arkivfoto: Silje Ulveseth

GCE Subsea skifter navn

edit today
Fra 1. februar 2019 heter klyngen GCE Ocean Technology.

GCE Subsea-klyngen utvikler og leverer kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner globalt. Med splitter nytt navn og nye strategiske ambisjoner satser de nå som havteknologiklynge.

– I de senere årene har GCE Subsea løftet blikket og rettet fokuset mot flere markeder enn den tradisjonelle olje- og gass-sektoren. Spørsmålet om et navneskifte har derfor vært oppe til diskusjon ved flere anledninger den siste tiden. 1. februar 2019 skifter klyngen navn til GCE Ocean Technology. Det nye navnet gir en tydeligere identitet og er et mer inkluderende navn som nå enda bedre reflekterer det som er, og vil være klyngens fokusområder i årene som kommer, sier Owe Hagesæther, Chief Executive Officer i GCE Ocean Technology, i en pressemelding.

Klyngen viser til regjeringens ønske om å satse videre på de havnæringene hvor Norge allerede er sterke. Samtidig vil de stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling – for slik å fremdeles sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

– Det som skjer nå, er at våre medlemsbedrifter henter omsetning fra flere steder enn olje og gass. Vi har flere bein å stå på, og arbeidsplassene blir tryggere. Som klyngeorganisasjon trengte vi derfor et navn som reflekterer dette skiftet, sier Hagesæther.

LES OGSÅ: Ny film forklarer GCE Subsea på 4 minutter

Gode tilbakemeldinger på navnet

Navneendringen og GCE Ocean Technologys nye strategiske ambisjoner har blitt nøye drøftet og utredet underveis. Nå håper de at endringene vil bidra til å åpne nye markeder og muliggjøre vekst.

– Det vil bidra til sikre bedre kontantstrømmer, skape flere arbeidsplasser, øke eksportinntekter og redusere risiko i kundeporteføljen hos våre selskaper. Det vil i tillegg gjøre dem mindre direkte avhengige av olje og gass etter hvert som selskapene vokser i nye markeder og blir mer differensierte, forklarer Hagesæther.

– Navneskiftet peker ikke bare fremover, det har også et historisk perspektiv. Vi har fulgt med på utviklingen av klyngen fra den startet i 2006 og fram til i dag – fra subsea rettet mot olje- og gass-sektoren til at man gjennom årene vokser som næring og finner andre anvendelsesområder for teknologien, sier Tove Ormevik, plattformsjef i Aker BP og styremedlem i GCE Subsea, i pressemeldingen.

Les også

Meny