Vår mann i Oslo: Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H), tidligere ordfører i Sund kommune. Arkivfoto: VNR.no

Lover en enklere hverdag for bedriftene

edit today

I en leilighet mellom Grünerløkka og St. Hans-haugen i Oslo, sitter stortingsrepresentant Ove Trellevik, tidligere ordfører i Sund. Nå er jobben hans å ivareta hele Vestlandets intereresser i hovedstaden. – Jeg har et ønske og et håp om å få sitte i næringskomiteen, eventuelt komiteen som har fokus på olje, energi og miljø, sier Trellevik. Regjeringsplattformen som ble lagt frem av den blåblå regjeringen i går kveld signaliserer en enklere hverdag for bedrifter og gründere: Skattelettelser, enklere regelverk og mindre statlig kontroll, bedre rammebetingelser, tilrettelegging for privat eierskap og nyetableringer, økte bevilgninger til næringsrettet forskning, og satsing på utdanning og kompetanse.

Fortgang i veiprosjektene

Men kanskje viktigst – bedre infrastruktur. Regjeringen vil bruke 100 milliarder kroner på forbedring av stamveinettet, og andelen bompenger skal ned. – Tidsplanen for det nye Sotrasambandet er allerede så tight som mulig, men jeg har stor tro på at andre veiprosjekter i regionen kan realiseres raskere enn man har regnet med, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) til VNR.no. Han nevner ny motorvei fra Sotrabroen til Kolltveit, i forlengelsen av ny bro. Trellevik mener også at det bør være mulig å få definert veiprosjektet Kolltveit – Ågotnes som en stamvei, og viser til at regjeringen vil unngå å bygge stykkevis og delt.

Gir yrkesfagene et løft

Av andre tiltak som blir viktige for regionen Sotra og Øygarden i denne stortingsperioden, vektlegger Trellevik regjeringens varslede tiltak for å møte behovet for fagutdannet arbeidskraft, samt lærerløftet – spesielt innenfor matematikk. – Regjeringen ønsker å øke attraktiviteten til læreryrket og legge til rette for karriereveier knyttet til undervisning. Utdanning er viktig for videre utvikling i næringslivet, sier han. En rekke tiltak blir listet opp for å sikre fremtidig rekruttering til norsk næringsliv, blant annet at arbeidsinnvandring skal bli enklere og kravene til norskopplæring skal bli strengere, arbeidslivet skal bli mer inkluderende og tilrettelagt for enkeltmennesker. Regjeringen varsler full gjennomgang av NAV-systemet.

Ikke gjort over natten

– Jeg er begeistret for den politiske plattformen, og avtalen med KrF og Venstre sikrer at tiltakene vil kunne gjennomføres. Det er en endringspolitikk med kostnadskrevende tiltak som vil ta tid å realisere, sier Trellevik. Les hele avtalen mellom regjeringspartiene her            

Les også

Meny