Nytt milliondryss over Sotra-bedrift

edit today

Pengene skal gå til videreutvikling og testing av en prototype som vil kunne effektivisere letingen og øke utvinningsgraden av olje. Mannen bak oppfinnelsen er Per Erik Berger, også en av gründerne bak visualiseringsteknologi-bedriften APIteq på Straume.

– Vi har jobbet med Innovasjon Norge i nesten to år – endelig løsnet det. Det føles fantastisk bra og veldig oppmuntrende med all støtten vi har fått. Det betyr at vi har gjort noe rett og at aktørene har tro på oss – støttespillerne er viktig for oss, sier Berger i CoreAll til vnr.no.

Les også: – Krevende salgsjobb å få støtte

Innovasjon Norge våknet

I februar ble det kjent at Sotra-bedriften hadde klart å overbevise Forskningsrådet om verdien av å satse på hans patenterte «Intelligent Coring System». Da startet ballen å rulle.

Les også: Får 6,2 mill for å realisere denne

– Jeg ble oppringt av Lundin, med beskjed om at de ønsker å skyte inn mer penger enn de allerede bidrar med. Da våknet Innovasjon Norge også, sier Berger, som ikke legger skjul på at det har vært vanskelig å skaffe fullfinansiering til den pågående fasen i prosjektet.

– Som et marathonløp

– Det er som et marathonløp, man må bare jobbe og jobbe og stå på til man er kommet i mål. Det har ikke blitt enklere å få støtte, i den omstillingsperioden petroleumsnæringen er inne i. Fordelen er at det er blitt enklere å få ting gjort; leverandørene har bedre kapasitet og er mer «på hugget», legger han til.

Les også: Se hvordan oppfinnelsen virker!

CoreAll fikk midler fra Sparebanken Vest – VNR-fondet til konseptstudiet i 2012, og etablererstipend fra Innovasjon Norge. Bedriften har en fulltidsansatt daglig leder som sikrer fremdriften i prosjektet.

Utvikling/engineering av en patentert prototype er i full gang og prototypen skal produseres i Tyskland høsten 2015. Modultesting starter allerede i 2015 og testingen vil pågå frem til 2017.

Tungvektere som Lundin og Bayerngas er viktige samarbeidspartnere og har forpliktet seg til å stille sine brønner til disposjon for uttesting.

Starter testboring i år

– Vi vil starte med testboring på land før vi tar det offshore. Landboring er rimeligere og logistikken er enklere enn offshore. Vi må være forberedt på at noe kan gå galt og fordyre prosessen, sier Berger.

CoreAll har to tyske leverandører og to norske, og Berger legger til at det vil åpne seg flere leverandørmuligheter etter hvert.

 

Fakta om «Intelligent Coring System»

  • Avhengig av reservoarets dybde og antall kjerner som skal hentes ut, vil man kunne spare 1-5 dager per letebrønn med CoreAll Intelligent Coring System – som gjør det mulig å bore og kjerne med samme utstyr
  • Intelligent Coring System gjør det mulig å kapsle inn kjernen før du tar den opp, og hindrer at fluider blir borte på vei opp fra havbunnen, noe som gir geologene et bedre analysegrunnlag og dermed riktigere informasjon om reservoaret
  • I motsetning til med dagens teknologi inkluderer systemet også målinger underveis i kjerneprosessen, noe som gjør det mulig for de operasjonelle ekspertene å følge prosessen i sanntid

Les også

Meny