Om Vest Næringsråd

Vest Næringsråd er en privat medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Øygarden. Vi har over 300 bedriftsmedlemmer.

Vest Næringsråd skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør. Vi skal være kommunens fremste pådriver for næringsutvikling, som sikrer vekst og verdiskaping.

Som medlem i Vest Næringsråd får du tilgang til et stort nettverk av bedriftsledere og andre nøkkelpersoner i næringslivet. Vi har seks faste medlemstreff i året, i tillegg til fagseminarer, bedriftsbesøk og en rekke andre arrangementer.

Vest Næringsråd arrangerer også debattmøter om aktuelle saker, after work-arrangementer og vår årskonferanse, hvor vi setter fokus på regionen i en større sammenheng.

Næringspolitikk

Vest Næringsråd er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Vi skal være den viktigste pådriveren innen næringsutvikling i nye Øygarden kommune. Vi skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør.

Vest Næringsråd skal:

  • Være en tydelig stemme inn mot lokale og regionale myndigheter, og etablere nyttige samarbeidsflater inn mot FoU-miljøet i regionen.
  • Løfte frem medlemmenes saker
  • Jobbe for å sikre vekst og verdiskaping i regionen
  • Være den viktigste møteplassen for våre medlemmer

Vest Næringsråd mener

Styret

Meny