Om Vest Næringsråd

Vest Næringsråd er en privat medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Øygarden. Vi har over 300 bedriftsmedlemmer.

Vest Næringsråd skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør. Vi skal være kommunens fremste pådriver for næringsutvikling, som sikrer vekst og verdiskaping.

Som medlem i Vest Næringsråd får du tilgang til et stort nettverk av bedriftsledere og andre nøkkelpersoner i næringslivet. Vi har seks faste medlemstreff i året, i tillegg til fagseminarer, bedriftsbesøk og en rekke andre arrangementer.

Vest Næringsråd arrangerer også debattmøter om aktuelle saker, after work-arrangementer og vår årskonferanse, hvor vi setter fokus på regionen i en større sammenheng.

Skolen og næringslivet

Vest Næringsråd medlemmene sitt talerør inn mot Vestland fylkeskommune.

Det er Vestland fylkeskommune som bestemmer hvilke fag Sotra vidaregåande skule skal tilby. Men for at fagtilbudet skal være det næringslivet i Øygarden trenger, må vi samarbeide.

Vest Næringsråd skal:

  • Være en tydelig stemme inn mot lokale og regionale myndigheter, og etablere nyttige samarbeidsflater
  • Løfte frem medlemmenes ønsker og behov
  • Jobbe for å sikre vekst og verdiskaping i regionen
  • Være den viktigste møteplassen mellom skole og næringsliv

Siste saker om skole/næringsliv

Styret

Meny