Om Vest Næringsråd

Vest Næringsråd er ein privat medlemsorganisasjon som arbeider for å fremja næringslivets sine interesser i Øygarden. Vi har over 350 bedriftsmedlemmer.

Vest Næringsråd skal vera næringslivet si stemme og næringslivet sin samlande aktør. Vi skal vera kommunens fremste pådriver for næringsutvikling, som sikrar vekst og verdiskaping.

Som medlem i Vest Næringsråd får du tilgang til eit stort nettverk av bedriftsleiarar og andre nøkkelpersonar i næringslivet. Vi har seks faste medlemstreff i året, i tillegg til fagseminarer, bedriftsbesøk og ei rekkje andre arrangementer.

Vest Næringsråd arrangerer også Øygardskonferansen, der vi set fokus på regionen i ein større samanheng.

Skulen og næringslivet

Vest Næringsråd er medlemmane sitt talerøyr inn mot Vestland fylkeskommune.

Det er Vestland fylkeskommune som bestemmer kva fag Sotra vidaregåande skule skal tilby. Men for at fagtilbodet skal vera det næringslivet i Øygarden treng, må vi samarbeida.

Vest Næringsråd skal:

 • Vera ei tydeleg stemme inn mot lokale og regionale myndigheiter, og etablera nyttige samarbeidsflater
 • Løfta fram medlemmane sine ønsker og behov
 • Jobba for å sikra vekst og verdiskaping i regionen
 • Vera den viktigaste møteplassen mellom skule og næringsliv

Siste saker om skule/næringsliv

Styret

STYRELEIAR:

Øyvind A. Langedal – Adm. Direktør SolidEnergy (attval)

STYREMEDLEMMER:

Gert Chr. Strindberg – Adm. Direktør Fabtech AS
Arild Bøthun – Dagleg leiar SartorDrange 
Marianne Furheim – Dagleg leiar Straume Mesterbygg AS
Anja Tanita Moen Arefjord – Rådgjevar VEX Gruppen (Ny)
Trond Helge Nyegaard – Dagleg leiar Sotra Fiskeindustri (Ny)
Monica Gudmundsen – Direktør kundesenter, ACOS (Ny)

VARAREPRESENTANTER:

Bernth Torsvik – Dagleg leiar/gründer IDOC AS (attval)
Grethe Bjorøy – Dagleg leiar Live2Learn (Ny)

STYRELEDER:

Øyvind A. Langedal (styreleder) – Administrerande Direktør CCB AS (1 år)

STYREMEDLEMMER:

Christina Bollmann – Daglig leder Cornelius AS (1 år)
Kjersti Nordøy – Leader Communications Equinor ASA (Kollsnes/Sture) (1år)
Kari-Anne Landro – Leder for OPS 24/7 BKK Nett (1 år)
Gert Chr. Strindberg – Adm. Direktør Fabtech AS (2 år)
Arild Bøthun – Daglig leder Sartor/Drange (NY 2 år)
Marianne Furheim – Daglig leder Straume Mesterbygg AS (2 år)

VARAREPRESENTANTER:

Anja Tanita Moen Arefjord – Rådgiver VEX Gruppen (Ny 1 år)
Bernth Torsvik – Daglig leder/Gründer IDOC AS (1 år)

STYRELEDER:

Øyvind A. Langedal (styreleder) – Administrerande Direktør CCB AS (1 år)

STYREMEDLEMMER:

Christina Bollmann – Daglig leder Cornelius AS (2 år)
Kjersti Nordøy – Leader Communications Equinor ASA (Kollsnes/Sture) (2år)
Kari-Anne Landro – Leder for OPS 24/7 BKK Nett (2 år) (fra vara)
Kai Andre Stæger-Holst – Daglig leder Salmo Terra AS (1 år)
Gert Chr. Strindberg – Adm. Direktør Fabtech AS (1 år)
Marianne Furheim – Daglig leder Straume Mesterbygg AS (1 år)

VARAREPRESENTANTER:

Sindre Lie – Daglig leder/Gründer Remote Inspections AS (NY 1 år)
Bernth Torsvik – Daglig leder/Gründer IDOC AS (NY 1 år)

STYRELEDER:

 • Cristian Valdes Carter, Viseadm. Direktør CCB AS (1 år)

STYREMEDLEMMER:

 • Jannicke Sekkingstad Johannson, Sales Director Sekkingstad AS (1 år)
 • Christina Bollmann Lie, dagleg leiar Cornelius AS (1 år)
 • Kjersti Nordøy, Leader Communications Equinor ASA (Kollsnes/Sture) (1år)
 • Kai Andre Stæger-Holst, dagleg leiar Salmo Terra AS (Ny 2 år)(fra vara)
 • Gert Chr. Strindberg, adm. Direktør Fabtech AS (NY 2 år)
 • Marianne Furheim, dagleg leiar Straume Mesterbygg AS (NY 2 år)

VARAREPRESENTANTER:

 • Kari-Anne Landro, tidlegare ordførar i Sund (NY 1 år)

STYRELEDER:

 • Carsten Andersen, Oceaneering Asset Integrity AS

STYREMEDLEMMER:

 • Christina Bollmann Lie, Cornelius
 • Kjersti Nordøy, Equinor Sture & Kollsnes
 • Knut Inge Sylta, Pia 55
 • Jannicke S. Johansson, Sekkingstad
 • Runar K. Vindenes, Net El-Torget
 • Gitte Pedersen, Vita Sartor Senter

VARAREPRESENTANTER:

 • Kai André Stæger-Holst, Salmo Terra
 • Ole Martin Opitz, Panorama Hotell & Resort

Styret er sammensatt av:

 • Carsten Andersen, Oceaneering
 • Gunhild Lie Skålevik, Liegruppen
 • Knut Inge Sylta, Pia55
 • Ole Martin Opitz, Panorama Hotell & Resort
 • Runar K. Vindenes, Net El-Torget
 • Gitte Pedersen, Vita Sartor Senter

Vararepresentanter:

 • Kai André Stæger-Holst, Salmo Terra
 • Jannicke S. Johansson, Sekkingstad

Styreleder:

 • Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Styremedlemmer:

 • Carsten Andersen, Oceaneering
 • Steinar Landro, Aker Solutions
 • Runar K. Vindenes, Net El-torget
 • Gunhild Lie Skålevik, Liegruppen
 • Ole Martin Opitz, Panorama Hotell og Resort
 • Knut Inge Sylta, PIA55

Vararepresentanter:

 • May-Britt Bildøy, Skikkelig Mat
 • Gitte Pedersen, Vita Sartor Storsenter

Styreleder:

 • Thomas Skålnes, Sartor Senterforvaltning

Styremedlemmer:

 • Steinar Landro, Aker Solutions
 • Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett
 • Runar K. Vindenes, Net El-torget
 • Gunhild Lie Skålevik, Liegruppen

Vararepresentanter:

 • Drude Herdlevær, Vestgar Elektro
 • Jan Tennfjord, Turbuss Vest
 • Kirsten Syljeset, Merkur Rådgivning AS

Styreleder:

 • Thomas Skålnes, Sartor Senterforvaltning

Styremedlemmer:

 • Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett
 • Runar K. Vindenes, Net El-torget
 • Gunhild Lie Skålevik, Liegruppen
 • Steinar Landro, Aker Solutions

Vararepresentanter:

 • Jan Tennfjord, Turbuss Vest
 • Tina Fardal, Acos
 • Drude Herdlevær, Vestgar Elektro

Styreleder:

 • Linda M. Moen, Vex Gruppen

Styremedlemmer:

 • Thomas Skålnes, Sartor Senterforvaltning
 • Peter N. Keilen, Offshore Media Group
 • Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett
 • Runar K. Vindenes, Net El-torget

Vararepresentanter:

 • Jan-Ove Torsvik, Max Resultat
 • Tina Fardal, Acos
 • Steinar Landro, Aker Solutions

Styreleder:

 • Linda M. Moen, Vex Gruppen

Styremedlemmer:

 • Thomas Skålnes, Sartor Senterforvaltning
 • Kjell Inge Eide, Sotra Fiskeindustri
 • Peder Torsvik, Torsvik Elektro
 • Peter N. Keilen, Offshore Media Group

Vararepresentanter:

 • Roy-Eddy Lie, Liegruppen
 • Beate B. Rabben, Sund Auto
 • Jan-Ove Torsvik, Max Resultat

Styreleder:

 • Linda M. Moen, Vex Gruppen

Styremedlemmer:

 • Ellen Pedersen, Falck Nutec
 • Roy-Eddy Lie, Liegruppen
 • Kjell Inge Eide, Sotra Fiskeindustri
 • Peder Torsvik, Torsvik Elektro

Vararepresentanter:

 • Peter N. Keilen, Offshore Media Group
 • Michelle Williams, Coast Center Base
 • Bjørn Ove Børnes, Bobben Invest

Styreleder:

 • Åge Landro, AGR Field Operations

Styremedlemmer:

 • Vindenes, NET El Torget AS
 • Birger Møvik, Naturgassparken Vest AS
 • Ellen Pedersen, Falck Nutec AS
 • Roy-Eddy Lie, Liegruppen AS

Vararepresentanter:

 • Leif Ove Fosse, Coast Center Base AS
 • Kjell Inge Eide, Sotra Fiskeindustri AS
 • Peter N. Keilen, Offshore Media Group AS

Styreleder:

Åge Landro, AGR Field Operations

Styremedlemmer:

Grethe Bjorøy, L2L
Steinar Arefjord, SFF AS
Reidar Vindenes, Net EL Torget AS
Birger Møvik, Naturgassparken Vest AS

Vararepresentanter:

Leif Ove Fosse, Coast Center Base
Jan-Rune Skoge, Vestnorsk Holding AS
Ellen Pedersen, Falck Nutec AS

Styreleder:

Rolf-Erik Berle Jørgensen, Smith Stål Vest AS

Styremedlemmer:

Grethe Bjorøy, L2L
Steinar Arefjord, SFF AS
Reidar Vindenes, Net EL Torget AS
Birger Møvik, Naturgassparken Vest AS

Vararepresentanter:

Leif Ove Fosse, Coast Center Base
Jan-Rune Skoge, Vestnorsk Holding AS
Jostein Oen, Entreprenør Jostein Oen AS

Styreleder:

Linda M. Moen, VEX-Gruppen AS

Nestleder:

Rolf-Erik Berle Jørgensen, Smith Stål Vest AS

Styremedlemmer:

Birger Møvik, Naturgassparken Vest AS
Ellen Pedersen, Falck Nutec AS
Arvid Bjordal, Expro Group Norway AS

Vararepresentanter:

Reidar Vindenes, NET El Torget AS
Grethe Bjorøy, L2L
Steinar Arefjord, SFF

keyboard_arrow_up