Om Vest Næringsråd

Vest Næringsråd er en privat medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Øygarden. Vi har over 300 bedriftsmedlemmer.

Vest Næringsråd skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør. Vi skal være kommunens fremste pådriver for næringsutvikling, som sikrer vekst og verdiskaping.

Som medlem i Vest Næringsråd får du tilgang til et stort nettverk av bedriftsledere og andre nøkkelpersoner i næringslivet. Vi har seks faste medlemstreff i året, i tillegg til fagseminarer, bedriftsbesøk og en rekke andre arrangementer.

Vest Næringsråd arrangerer også debattmøter om aktuelle saker, after work-arrangementer og vår årskonferanse, hvor vi setter fokus på regionen i en større sammenheng.

Styret

Medlemsdatabase

Stormfondet

Gründerparken Vest

Kunnskapsbyen

Spørsmål om medlemskap?

Rikard Toft Ledang
Daglig leder
T 452 80 869
Send epost

Anders Ekanger
Kommunikasjonsansvarlig
T 977 66 366
Send epost