Om Vest Næringsråd

Vest Næringsråd er en privat medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Fjell, Sund og Øygarden. Vi har over 300 bedriftsmedlemmer.

Vest Næringsråd skal være næringslivets stemme og næringslivets samlende aktør. Vi skal være kommunens fremste pådriver for næringsutvikling, som sikrer vekst og verdiskaping.

Som medlem i Vest Næringsråd får du tilgang til et stort nettverk av bedriftsledere og andre nøkkelpersoner i næringslivet. Vi har seks faste medlemstreff i året, i tillegg til fagseminarer, bedriftsbesøk og en rekke andre arrangementer.

Vest Næringsråd arrangerer også debattmøter om aktuelle saker, after work-arrangementer og vår årskonferanse, hvor vi setter fokus på regionen i en større sammenheng.

Styret

Medlemsdatabase

Stormfondet

Gründerparken Vest

Kunnskapsbyen

Spørsmål om medlemskap?

Rikard Toft Ledang
Daglig leder
T 452 80 869
Send epost

Anders Ekanger
Kommunikasjonsansvarlig
T 977 66 366
Send epost