– Øygarden er en ideell beliggenhet

edit today
Naturgassparken Vest AS har inngått en opsjonsavtale med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) hvor formålet er å etablere produksjon av hydrogenbaserte energibærere i Energiparken.

– Øygarden er en ideell beliggenhet for dette prosjektet, med tilgang til havet, naturgass og Northern Lights sitt lagringsanlegg. Etter hvert som energiovergangen akselererer, vil lavkarbon-energiprodukter, basert på naturgass med fangst og lagring av CO2 – såkalte blå hydrogenprodukter – kunne levere rimelig og rent drivstoff i stor skala, sier Philip Christiani i CIP.

Selskapene skriver i en pressemelding at overgang til rene energibærere som hydrogen og ammoniakk er svært viktige faktorer for å oppnå de globale klimamålene. Spesielt for maritim næring, transportsektoren og annen industriell næring. Norge har gode forutsetninger for å få til kosteffektive produksjonslinjer, noe som også har blitt forsterket gjennom Norges satsning på karbonfangst og -lagring (CCS).

– Kan gi stor ringvirkninger

– Det er en milepæl for Naturgassparken Vest AS. Dette tror vi vil gi betydelige ringvirkninger for regionalt og lokalt næringsliv. Selskapet CIP har et fokus og en profil som samsvarer med den strategiske målsetningen som er ønsket for fremtidig utvikling av Energiparken, sier Eilert Hellesøy i Naturgassparken Vest.

Etablering av planlagt virksomhet vil innebære betydelige investeringer og vil kunne gi mange arbeidsplasser og et stort kompetanseløft for næringslivet. Det vil også føre til store ringvirkninger for eksisterende næringsliv i hele regionen.

– Vi er svært tilfredse med å kunne lande en opsjon og rammer for en betydelig industriell utvikling og fremtidig arbeidsplasser. Energiparken har vært vårt hovedfokus og CIP vil etter vår mening være svært riktig i forhold til mandat og retning en har ønsket for Energiparken. En næringspark som huser næringer som CCS, DAC og H2 vil nå forsterkes med andre grønne energibærere på en svært fordelaktig lokasjon, sier Ronny Haufe i CCB Energy.

Les også

keyboard_arrow_up