Slik sparket vi høsten i gang

edit today
Skal vi sitte der i vår private sfære og spise larver i den nye bærekraftige byen på Straume, mens vi ser på video at Daniel Grindeland danser med en budeie?

Dette forstår du selvsagt ingenting av hvis du ikke var der. Men det var det mange som var. Torsdag 22. august arrangerte Vest Næringsråd Augusttreff i auditoriet i Straume Teknologisenter.

Det var Frode Kalsaas, salgs- og markedssjef i BIR Bedrift AS og Bossug AS, som nevnte larvene.

− Det kan godt hende dette er fremtidsmat for mennesker, sa han, mens kravlende smådyr fylte storskjermen bak ham.

Det handlet om sirkulærøkonomi og bærekraft, og Kalsaas budskap handlet om en verden i endring. Folk godtar ikke lenger at dagligvarebutikker har søppelspann utenfor som ser ut som gigantiske fruktfat. Folk godtar ikke lenger at hvaler dør av plastforurensing i havet.

Derfor lager BIR en formel som gjør at de kan regne ut hvor nyttig et materiale er.

Innholdet i formelen er svaret på disse tre spørsmålene:

  1. Kan materialet gjenvinnes mange ganger?
  2. Er det knapphet på materialet?
  3. Kreves det mye ressurser for å fremskaffe nytt?

Utfra disse tre spørsmålene kan man regne seg frem til hvor nyttig et materiale er. Eksempelet var metall. Det har en høy sirkulær-økonomisk verdi, og må derfor brukes om- og  om igjen.

− Sirkulærøkonomi kommer til å ta produksjonsarbeidsplasser, men ifølge FN kommer det til å gi langt flere arbeidsplasser enn det tar, sa Kalsaas.

BÆREKRAFTIGE BIR: − Sirkulærøkonomi kommer til å ta produksjonsarbeidsplasser, men ifølge FN kommer det til å gi langt flere arbeidsplasser enn det tar, sa Kalsaas. FOTO: LK. PRODUCTIONS.
− Straume mangler folk!

Bærekraft lå også til grunn for Fredrik Barths innlegg på treffet. Barth er daglig leder i Vill Arkitektur, og står bak visjonen «Bærekraftige Straume». En fremtidsvisjon om hvordan Straume kan bli med FNs bærekraftsmål lagt til grunn.

BÆREKRAFTIGE STRAUME: Fredrik Barth leder prosjektet «Bærekraftige Straume». Illustrasjon: Vill Urbanisme

Han presenterte en undersøkelses som viser at 22 prosent av befolkningen i Fjell, Sund og Øygarden kan tenke seg å bo i den nye byen. 8000 mennesker svarer at de ønsker å flytte til Straume, mens 3500 svarer at de kanskje vil flytte dit.

− Det sier oss noe om hva man bør legge til rette for. Akkurat nå er det to ting som mangler på Straume. Det er grøntarealer og det er folk. Det er en vanvittig mangel på folk der, mener han.

− Vi vet jo at mange folk bor like utenfor det fremtidige by-området, men inne er det ikke mange.

Visjonen «Bærekraftige Straume» strekker seg fra området der Fjell rådhus i dag ligger, og helt sør til Sotra Arena. I dette området har arkitekten tegnet inn plass til 9100 beboere, 5600 arbeidsplasser, 1200 elevplasser og 160 barnehageplasser.

− Hele byen kan i tillegg kobles sammen under bakken der man kan frakte folk utenom ordinær trafikk. Tunnelene er allerede klare på Straume, sa Fredrik Barth.

ENERGISK: Olav Sindre Kriken fra Racer. FOTO: LK. PRODUCTIONS
− Færre, og mer relevante innlegg

Temaskifte. Olav Sindre Kriken fra Racer fikk lære oss om hvordan man kan bruke digitale medier for å påvirke spesifikke målgrupper.

Han påpekte hvordan det stadig pøses ut innhold i sosiale medier, samtidig som engasjementet går ned.

Det førte Kriken frem til denne påstanden:

− Vi er blitt bedre på å produsere dårlig innhold som ingen engasjerer seg i.

Kriken overbeviste salen om at skal man lykkes i digitale kanaler, så må man være relevant. Nøkkelen er å være relevant når personene man skal nå er i den private sfæren. Ikke på jobb.

− Det er da man har størst påvirkningskraft, sa Kriken, og fortalte om hvordan selskapet hans har hjulpet verft i Norge til å få store kontrakter på denne måten.[

Lager danse-video om Norge

Budeie-dansen fikk vi dessverre aldri sett. Men kanskje en annen gang, når Daniel Grindelands video er ferdig. Grindeland er en lokal ung mann, fra breakergruppa Abcense, som holder på med en video som skal vise Norge gjennom dans. Alt fra de fire årstider, reinsamer, budeier og buekorps.

Les også

Meny