Avtalen med Aibel sikrer Anved Aarbakke Jr. og Solid Vedlikehold jobb i minst to år fremover. Foto: vnr.no

Solid kontrakt med Aibel

edit today

Kontrakten medfører arbeid fra april 2014 – til januar 2016, med mulighet for 2*2 års forlengelse, skriver selskapet i en pressemelding. Kontrakten vil gjelde alle oppdrag/kontrakter som Aibel skal gjennomføre i perioden ved sitt verft i Haugesund. – Dette er en milepæl i Solid Vedlikehold AS sin over 40 årige historie. Det betyr mye at firmaet får en slik langvarig kontrakt med en av verdens største leverandører innen olje- og gass-industrien. Dette vil gi en god grunnbemanning innen disiplinene og bidra til ytterligere vekst og kompetanseheving i Solid Vedlikehold fremover. Det sier eier og daglig leder Anved Aarbakke Jr. Solid Vedlikehold AS har samarbeidet tett med Aibel de siste årene, blant annet med Gudrun-prosjektet, der det ble utført ferdigstilling av overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse. – Vi takker Aibel for den tillit de har vist oss, og ser fram til et godt og fruktbart samarbeid framover.    

Les også

Meny