Stor interesse for Kunnskapsbyen i Vest

edit today

Onsdag 10. mai ble Kunnskapsbyen presentert under NKUL på NTNU i Trondheim, Norges største møteplass for den som arbeider med bruk av IKT i undervisning.

− Vi fikk tilbakemelding på at de syntes det var veldig interessant. Det var spesielt den tette dialogen som skolen og det lokale næringslivet har i vår region, som gav inntrykk, forteller Andreas L. Nordeide, skole-næringslivskoordinator i Fjell kommune.

Kunnskapsbyen i Vest tar sikte på å være en god rollemodell for andre regioner, som jobber med det samme.

− Det var gøy å vise hva vårt skole- og næringslivssamarbeid har fått til så langt. Det gir gode opplevelser og god læring for elevene, som blant annet årlig Energimesse og stand på OTD.

Nordeide presenterte Kunnskapsbyen sammen med Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd.

− Det var stor interesse for måten vi jobbet på og vi fikk gode spørsmål. Det er god grunn til å tro at vi kan få besøk av delegasjoner fra andre deler av Norge, sier Aarsand.

LES OGSÅ: Kunnskapsby blir Kunnskapsregion 

Stor utvikling innen utdanningsteknologi

NKUL står for Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, og deltakerne er lærere, barnehagelærere, skoleledere, lærerutdannere og fra utdanningssektoren for øvrig.

− Hvorfor var Vest Næringsråd på denne konferansen?

− Først og fremst for å presentere samhandlingen mellom skole og næringsliv, men vi jobber selv mye med læring i form av fagseminar. Her skjer det en rivende utvikling, ikke minst på digitale løsninger. Det er viktig for oss å være en kompetansebygger, så vel som en nettverksbygger, talerør og møteplass for våre medlemmer, påpeker Aarsand.

Konferansen har også en stor messe for utdanningsteknologi, så kalt Educational technology (edtech), og det er her siste nytt blir presentert.

− Norge er et av landene som har kommet lengst på edtech. Det er i stadig utvikling og spennende å følge med på, forteller Nordeide.

Samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv har bidratt til organisasjonsforankring, nettverksbygging og nytenkning i vår region. Andreas L. Nordeide og Per C. Aarsand presenterte Kunnskapsbyen i Vest under NKUL i Trondheim.

Samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv har bidratt til organisasjonsforankring, nettverksbygging og nytenkning i vår region. Andreas L. Nordeide og Per C. Aarsand presenterte Kunnskapsbyen i Vest under NKUL i Trondheim.

LES OGSÅ: Statsministeren prøvde Digg Læring

Digg Læring i fremtidsskolen

Lektor på Knappskog skule, Ingvild Vikingsen Skogestad, deltok også under NKUL. Hun la vekt på hvordan og hvorfor det er viktig å frigjøre seg fra lærebøker og tenke utenfor boksen.

Digg Læring er det digitale prosjektet til Knappskog skule, som mellomtrinnet (5. og 6. klasse) bruker. I presentasjonen viste Skogestad hvordan skolen gjorde helomvending på pedagogikken for å oppnå mer mestring, motivasjon og læring blant elevene.

Digg Læring består av ulike digitale verktøy, som for eksempel Minecraft, OneNote, Sway, Office Mix, Creaza, Quizlet, Campus Inkrement, Smart Øving, matblogg og koding. Denne miksen er nødvendig for å kunne gi elevene de ferdighetene som de trenger for det 21. århundret.

Ingvild Vikingsen Skogestad er lektor på Knappskog skule. Her viser hun Digg Læring, skolens digitale prosjekt for 5. og 5. klassinger.

Ingvild Vikingsen Skogestad er lektor på Knappskog skule. Her viser hun Digg Læring, skolens digitale prosjekt for 5. og 5. klassinger.

Det var svært mange som fikk med seg presentasjonen til Ingvild Vikingsen Skogestad på NKUL.

Les også

Meny