Til kamp mot skjenketidene

edit today

– Strikte skjenkeregler i Fjell rammer reiselivsbedriftene og svekker til syvende og sist hele regionens attraktivitet. Vest Næringsråd er opptatt av like konkurransevilkår og kan ikke akseptere den ulikheten vi her ser mellom Fjell og nabokommunene, sier VNR-leder Per C. Aarsand til vnr.no.

På vegne av medlemsbedriftene som omfattes av skjenkereglene i Fjell kommune, ber VNR Handel og Reiseliv om at regelverket knyttet til skjenking blir tatt opp til ny vurdering. Det kommer frem i et brev som ble sendt fra Vest Næringsråd til lederne for alle politiske partier i Fjell sist uke.

Taper sekssifrede beløp

Bakgrunnen for utspillet er at handels- og reiselivsbedriftene ofte taper konkurransen om kundene som en direkte følge av ulik praksis mellom kommunene. Mens Sund og Øygarden kommuner tillater skjenking av øl, vin og brennevin til kl 03.00, må aktører i Fjell avslutte skjenking av øl og vin kl 01.00 og brennevin kl 00.00.

Det har i konkrete tilfeller ført til tap av inntekt på flere hundre tusen kroner for eksempelvis restaurant Cornelius på Holmen i Fjell kommune, fordi større lag har valgt å legge sitt arrangement til en av nabokommunene som følge av strikte skjenkeregler i Fjell.

Det bekrefter diplomkokk og medeier Odd Einar Tufteland på Cornelius.

Rekker ikke cognacen

– Ved ett tilfelle var det snakk om et selskap på 150 mennesker og et økonomisk tap på 150.000 kroner. I løpet av hele 2014 vil jeg tro vi snakker om et tap på opp mot 300 mennesker og 300.000 – 400.000 kroner i tapt inntjening, anslår Tufteland overfor vnr.no.

Problemet er spesielt tydelig i forbindelse med bryllup og julebord, der gjestene gjerne sitter lenge til bords og ikke «rekker» cafe avec før serveringen må stenges. I en næring med små marginer er mye av inntjeningen knyttet til slike store arrangementer og regelverket skaper store utfordringer for bedriftene.

– For å sikre en jevn helårsdrift trenger vi store selskaper også i de periodene på året som normalt er roligere. Det er helt nødvendig at vi er konkurransedyktige, legger Tufteland til.

Hemsko for urbaniseringen

I brevet til gruppelederne i Fjell, blir det påpekt at skjenkereglene står i sterk kontrast til den ellers positive holdningen hos politikerne knyttet til byutvikling, urbanisering og det å skape et levende sentrum i regionen.

VNR Handel og Reiseliv frykter at det offentlige regelverket her vil være til hinder for nyetableringer, samt svekke regionens attraktivitet, og ber derfor om at skjenkereglene justeres slik at bedriftene i Fjell kommune får de samme konkurransevilkårene som i nabokommunene, inkludert Bergen.

Les også

Meny