Siste nytt om næringslivet

Denne veka har 99 verksemder i Øygarden fått utbetalt til saman 13 millionar kroner i ekstraordinær støtte. Øygarden næringsutvikling KF har på vegner av kommunen fordelt midlane til bedrifter særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteventiltak. Det kom inn 113 søknader om støtte. – Vi har hatt stort fokus på å redda lokale arbeidsplassar, og å oppretthalda lokalt engasjement. Dei som har fått størst del av dei tildelte midlane er dei som er hardast ramma av korona-krisen og slit med likviditet, seier Hanne Misje Lokøy, rådgjevar i Øygarden næringsutvikling. Her kan du sjå lista over bedriftene som får støtte.

Arbeiderpartiet i Øygarden meiner kommunen som stor innkjøpar av tenester og oppdrag må stilla krav om gode arbeidsvilkår. Det skriv kommunestyrerepresentant Ruben Håvik i eit lesarinnlegg i Vestnytt. Han meiner kommunen også må kreva at bedrifter dei handlar med må ta inn lærlingar, og også sjølve ta inn langt fleire.

Optimismen stiger

Bedriftene på Vestlandet har høye forventninger til de neste seks månedene. Faktisk er forventningene nå høyere enn de var før koronautbryddet, og over det historiske gjennomsnittet. Det skriver BT, som oppsummerer Vestlandsindeksen fra Sparebanken Vest. I årets andre Vestlandsindeks havnet fremtidsindeksen på 65,6 poeng, opp fra 55 i forrige kvartal. En indeks på over 50 betyr at bedriftene venter en positiv utvikling, skriver avisen.

Siste nytt om næringslivet

Denne veka har 99 verksemder i Øygarden fått utbetalt til saman 13 millionar kroner i ekstraordinær støtte. Øygarden næringsutvikling KF har på vegner av kommunen fordelt midlane til bedrifter særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteventiltak. Det kom inn 113 søknader om støtte. – Vi har hatt stort fokus på å redda lokale arbeidsplassar, og å oppretthalda lokalt engasjement. Dei som har fått størst del av dei tildelte midlane er dei som er hardast ramma av korona-krisen og slit med likviditet, seier Hanne Misje Lokøy, rådgjevar i Øygarden næringsutvikling. Her kan du sjå lista over bedriftene som får støtte.

Meny