Vest Næringsråd forvalter gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling.

Hvem kan søke?

Oppstartsbedrifter eller etablerte bedrifter i Fjell, Sund og Øygarden oppfordres til å søke om midler. Dette gjelder også prosjekter som er relatert til regionen.

Ved bedømmelse av bedriftene/prosjektene vil det bli lagt vekt på nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak.

Søkere må gjennom virksomheten og/eller prosjekter ha bidratt til økt nyskaping eller omstilling.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er søndag 16. september. Tildelingen skjer på Øygardenkonferansen, torsdag 29. november.

Juryen består av styret i Vest Næringsråd og Sparebanken Vest.

Midler og priser

De tre beste søknadene får laget en profesjonell film inntil kroner 25 000 kroner på cirka to minutter. Disse tre videoene blir vist frem under Øygardenkonferansen til Vest Næringsråd i november. Filmene kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften/prosjektet videre.

Det blir en høytidelig markering av alle som mottar fondsmidler.

Søknad sendes innen søndag 16. september 2018

LES OGSÅ:
Følgende bedrifter/prosjekter har mottatt støtte fra SPV/VNR-fondet så langt

Søknadsskjema

Spørsmål om medlemskap?

Silje Ulveseth
Kommunikasjonsansvarlig
T 918 09 769
Send epost