Siden 2004 har Vest Næringsråd forvaltet gavemidler til regional næringsutvikling gitt av Sparebanken Vest. Til sammen i løpet av disse årene har fondet støttet 93 bedrifter og prosjekter.

Hvem kan søke?

Bedrifter lokalisert i Øygarden, eller bedrifter som har prosjekter med utspring i regionen kan søke.

Det grønne skiftet har startet i Øygarden, og ved bedømmelse av prosjektene vil det bli lagt vekt på nyskapende, bærekraftige aktiviteter.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er søndag 18. september. Tildelingen skjer på Øygardenkonferansen, fredag 11. november.

Søknadsskjema finner du her!

Midler og priser

Den – eller de – beste søknadene får laget en profesjonell film (ca. 2 min.) med en verdi på inntil 50 000 kroner . Videoene blir vist frem for første gang under Øygardskonferansen i november. Filmene kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften/prosjektet videre.

Størrelsen på tildelte midler utover film-vinnerne blir vurdert av juryen.

Det blir en høytidelig markering av alle som mottar fondsmidler.

Juryen består av styret i Vest Næringsråd og Sparebanken Vest.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Vest Næringsråd:

Daglig leder Rikard Toft Ledang tlf: 452 80 869

Kommunikasjonsansvarlig Anders Ekanger tlf: 977 66 366

Les også:

Meny