Vest Næringsråd forvalter gavemidler fra Sparebanken Vest til regional næringsutvikling.

Hvem kan søke?

Oppstartsbedrifter eller etablerte bedrifter i Øygarden oppfordres til å søke om midler. Dette gjelder også prosjekter som er relatert til regionen.

Ved bedømmelse av bedriftene/prosjektene vil det bli lagt vekt på nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak.

Søkere må gjennom virksomheten og/eller prosjekter bidra til økt nyskaping eller omstilling.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er torsdag 1. oktober. Tildelingen skjer på Øygardenkonferansen, fredag 20. november.

Juryen består av styret i Vest Næringsråd og Sparebanken Vest.

Midler og priser

Den – eller de – beste søknadene får laget en profesjonell film for inntil kroner 25 000 kroner på cirka to minutter. Disse videoene blir vist frem under Øygardskonferansen i november. Filmene kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften/prosjektet videre.

Størrelsen på midlene utover film-vinnerne blir vurdert av juryen.

Det blir en høytidelig markering av alle som mottar fondsmidler.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Vest Næringsråd:

Daglig leder Rikard Toft Ledang tl.f.: 452 80 869

Kommunikasjonsansvarlig Anders Ekanger tl.f: 977 66 366

Les også

Se filmene om vinnerne i 2019

Se filmene om vinnerne i 2018

Meny