Nyheter

Siste nytt om næringslivet

Denne veka har 99 verksemder i Øygarden fått utbetalt til saman 13 millionar kroner i ekstraordinær støtte. Øygarden næringsutvikling KF har på vegner av kommunen fordelt midlane til bedrifter særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteventiltak. Det kom inn 113 søknader om støtte. – Vi har hatt stort fokus på å redda lokale arbeidsplassar, og å oppretthalda lokalt engasjement. Dei som har fått størst del av dei tildelte midlane er dei som er hardast ramma av korona-krisen og slit med likviditet, seier Hanne Misje Lokøy, rådgjevar i Øygarden næringsutvikling. Her kan du sjå lista over bedriftene som får støtte.

Arbeiderpartiet i Øygarden meiner kommunen som stor innkjøpar av tenester og oppdrag må stilla krav om gode arbeidsvilkår. Det skriv kommunestyrerepresentant Ruben Håvik i eit lesarinnlegg i Vestnytt. Han meiner kommunen også må kreva at bedrifter dei handlar med må ta inn lærlingar, og også sjølve ta inn langt fleire.

Meny