Nyheter

Siste nytt om næringslivet

I eit lengre intervju med Grøn region Vestland, forklarer Ronny Haufe i CCB Energy kva dei tenkjer om moglegheitene for lokalt næringsliv til å ta del i utbyggingane som er planlagt i Energiparken. – Våre eigarar er veldig opptatt av lokal verdiskapning. Vi lærer selskap som kjem hit om alt som fins rundt oss her. Når vi har med besøk passerer vi store cluster på Straume og Ågotnes. Cluster som set oss i stand til å gjere komplekse og store leveranser. Lokale leverandørar og entreprenørar er brukt i stort monn på hydrogenanlegget, og det håpar vi å gjera også i framtida. Vi håpar det kan styrke næringa, og lage ei omstillingsarena for næringa, seier Haufe.

Prosessanlegget på Kollsnes er oppgradert og kan no sende åtte prosent meir gass til Europa enn før. 156 million kubikkmeter gass går ut frå Kollsnes sine røyr kvar dag. Det er kring 11,5 millionar meir enn tidlegare, skriv NRK. Dette er gass som dekkjer behovet til 18 millionar husstandar i Europa.

keyboard_arrow_up