Nyheter

Siste nytt om næringslivet

Økt sikringsnivå

Som følge av situasjonen knyttet til lekkasjene på gassrørledningen i Østersjøen, har Equinor økt sikringsnivå på alle landanlegg. Det foreligger ingen konkrete trusler mot anleggene, men dette gjøres som et føre-var tiltak, opplyser selskapet. Equinor følger situasjonen nøye og er i dialog med norske myndigheter.

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft fra nyttår. Det førte onsdag til at oppdrettselskapene stupte på børsen, skriver NRK. Sjømat Norge reagerer kraftig. – Dette er å slukke lysene langs kysten. Det vil være en håndbrekk på investeringene rundt kystdistriktene. Ingen av våre konkurrenter har en sånn skattlegging. En gavepakke til andre land som får lov til å overta ledertrøya i det som skulle være en framtidssetning for Norge, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Meny