Nyheter

Siste nytt om næringslivet

Oppdrag Stovevatnet

Grunneigarar, utbyggarar, kommuneleiing og arkitektar var med på oppstartsarrangementet for prosjektet. Foto: Vigleik Brekke

Øygarden kommune har starta arbeidet med å utforma Stovevatnet-området på Straume, som skal fyllast ut og hevast kraftig i terrenget. 18 arkitektsfirma ville vera med og utvikla idear for området, og to blei vald ut: Nord Architecture og Vill Arkitektur. I mai neste år skal dei presentera ideane sine, basert på innspel frå alle som vil ha eit ord med i dette laget.

Sartor Holding planlegg no for at det åtte-etasjar høge bygget som skal byggast like ved Sotraplassen blir til buføremål. – Vi er helt sikre på at det er eit behov for studentbustader også her. Det er stor underdekning i Bergen, seier Ernst Einarsen til Vestnytt. Midt på Straume kan det bli plass til 170 små bustader med ulik storleik. Målet er opning i august 2025.

Meny