Nyheter

Siste nytt om næringslivet

Boringa har starta

Jobben med å bore ut brønnen som skal bli eit Co2-lager for Northern Lights er igang. Karbonlageret ligg cirka 100 kilometer utanfor Øygarden, 2700 meter under havoverflata. Dei vert kopla til mottaksanlegget ved Ljøsneset med ein røyrleidning, skriv Vestnytt.

Kraftmangel og høge straumprisar gjer at den gamle tanken om bølgekraftverk blir trekt fram igjen. European Energy Forum har rekna ut at bølgjekraft kan levere 10 prosent av Europas elektriske kraftproduksjon innan 2050, skriv NRK. To selskap prøvde ulike løysingar for å utnytta bølgekraft i Øygarden midt på 1980-talet. Men begge anlegga havarerte. No blir det bygd eit nytt pilotanlegg utanfor Florø.

Meny